Najwyższa możliwa jakość pracy w danym czasie i określonym budżecie.