Konstrukcja i projekty

Realizujemy projekty od pomysłu do fizycznego wytworzenia projektowanego zespołu, części lub kompletnej maszyny. Tworząc założenia projektowe staramy się szczegółowo omówić z klientem jego potrzeby zadając bardzo dużą ilość pytań, co wynika z chęci opracowania rozwiązania spełniającego jego oczekiwania i potrzeby. Za cel stawiamy sobie przerodzenie zbioru wspólnych doświadczeń (klienta i naszych) w optymalne rozwiązanie.

W tym zakresie realizujemy:

 • kompleksową usługę projektową wraz z kompletną dokumentacją techniczną,
 • tworzenie wirtualnych modeli 3D,
 • tworzenie rysunków złożeniowych oraz wykonawczych,
 • przygotowanie szczegółowej listy materiałowej,
 • tworzenie instrukcji obsługi oraz dokumentacji techniczno-ruchowej,
 • konwersję, odtworzenie i archiwizację dokumentacji z formy papierowej do formy elektronicznej,
 • tworzenie kompletnej dokumentacji technicznej do gotowych już projektów i wirtualnych modeli 3D maszyn i urządzeń,
 • indywidualne pomysły klienta od jego ręcznych szkiców poprzez model cyfrowy i dokumentację wykonawczą 2D do prototypu i wytworzenia finalnego produktu,
 • inżynierię odwrotną – utworzenie dokumentacji i odtworzenie starych oraz zużytych elementów maszyn,
 • Konwersję plików do różnych formatów 3D i 2D (m.in.: Step, IGES, Parasolid, PDF 3D, stl, DXF, DWG, PDF, itp.).


Schemat działania

Tworząc projekt postępujemy wg poniższego schematu działania:

 • stworzenie zbioru jak najdokładniejszych danych wejściowych – przegląd istniejących rozwiązań, ustalenie potrzeb klienta, weryfikacja przepisów oraz wymogów,
 • przygotowanie koncepcji (jednej lub kilku) rozwiązania oraz opracowanie kryteriów wyboru optymalnej,
 • wybór i akceptacja koncepcji przez klienta,
 • opracowanie wstępnego modelu 3D wybranej koncepcji,
 • wykonanie wstępnych obliczeń wytrzymałościowych (jeśli takie są potrzebne),
 • weryfikacja wyników obliczeń i modyfikacja modelu 3D,
 • dopracowanie modelu 3D,
 • szczegółowe obliczenia numeryczne,
 • ostateczne dopracowanie i uszczegółowienie modelu 3D z uwzględnieniem wszystkich komponentów,
 • utworzenie dokumentacji wykonawczej 2D wszystkich części oraz opracowanie dokumentacji złożeniowej zespołów i podzespołów,
 • przygotowanie dokumentacji – instrukcji obsługi, list materiałowych, specyfikacji części zakupowych.


Oprogramowanie

W pracach projektowych wykorzystujemy stacje robocze o wysokich parametrach wyposażone w licencjonowane oprogramowanie: SolidWorks, AutoCAD LT oraz pakiet Microsoft Office.


Posiadamy również doświadczenie w pracy z programami typu PDM (Product Data Management), PLM (Product Lifecycle Management) oraz ERP (Enterprise Resource Planning): Solidworks Enterprise PDM, Siemens Teamcenter, Enovia 3Dcom oraz Enovia SmarTeam, SAP, SAGE Symfonia ERP, HERMESSQL, jak również w innych środowiskach CAD takich jak: Autodesk Inventor, Siemens NX oraz Dassault Systemes Catia V5.