Park maszynowy

Często zdarza się, że firmy, które świadczą usługi w zakresie produkcji wyrobów posiadają maszyny, które są w eksploatacji już od kilkunastu lub kilkudziesięciu lat. Tego typu maszyny i urządzenia wciąż mogą zachować swoją sprawność jednak w większości nie spełniają już one obecnych standardów w zakresie wydajności.

Niekiedy jednak maszyny nie wymagają wielu modyfikacji a należy tylko je odbudować i przywrócić do pierwotnego stanu po ich zużyciu w wyniku intensywnej eksploatacji.


Automatyzacja produkcji

Zakłady regularnie starają się także ograniczać koszty eksploatacji podnosząc jednocześnie wydajność maszyn dążąc do coraz większej automatyzacji linii produkcyjnych i wyeliminowania pracy człowieka przy niektórych czynnościach.


Nowy asortyment

Istnieją również takie sytuacje, gdy maszyny i urządzenia wchodzące w skład linii produkcyjnych są w pełni sprawne i posiadają wysoką wydajność jednak wymagają modyfikacji związanych z wprowadzeniem przez zakład nowego rodzaju asortymentu lub zmian wymiarów obecnego produktu.


Modernizacje

Nasz zespół wykorzystując doświadczenie zdobyte przy konstruowaniu jest w stanie zaoferować usługi w zakresie modernizacji i przebudowy maszyn, urządzeń oraz linii produkcyjnych.

Zakres takich prac obejmuje między innymi:

 • demontaż maszyny ze stanowiska pracy wraz z całkowitym demontażem podzespołów i części aż do ramy nośnej,
 • projekt oraz przebudowę konstrukcji maszyn,
 • modyfikację i projekt mechanizmów w celu zwiększenia wydajności lub naprawę istniejących układów mechanicznych,
 • dobór i wymianę zespołów napędowych (silnik, przekładnia),
 • projekt nowych instalacji i układów elektrycznych lub naprawę istniejących instalacji wraz z odbudową szaf sterowniczych,
 • modyfikację układów sterowania, wykonanie paneli sterowania oraz interfejsów obsługi (HMI) – układy przycisków lub ekrany dotykowe,
 • projekt i dodanie zautomatyzowanych układów lub naprawę istniejących układów automatyki,
 • projekt i dodanie nowych układów pneumatycznych i hydraulicznych lub naprawę istniejących instalacji,
 • odświeżenie wyglądu maszyn poprzez czyszczenie podzespołów, piaskowanie oraz lakierowanie proszkowe lub natryskowe konstrukcji i obudów,
 • projekt i dostarczenie części zamiennych,
 • odtworzenie brakującej dokumentacji technicznej, w tym:
  • dokumentacji złożeniowej,
  • dokumentacji wykonawczej,
  • schematów instalacji: elektrycznej, pneumatycznej oraz hydraulicznej,
  • instrukcji obsługi oraz dokumentacji techniczno-ruchowej,
 • montaż oraz instalację maszyn i urządzeń na stanowiskach pracy,
 • konfigurację maszyn i urządzeń wraz z rozruchem próbnym i przeszkoleniem operatorów.