Praca dostosowana do bieżących potrzeb bez konieczności utrzymywania etatu i narzędzi projektowych.